Ramay
उमेर आफु भन्दा केहि जेठी वा बराबर |
अनुहार आकार गोलो भएको |
सामान्य घराना |

बिद्यालयमा औसत अंकमा उतिर्ण हुने |
सेतो निलो वा हरियो रंग मन पराउने |
घर सजावट र बगैचा रेख देख गर्ने |
बजार जान थोरै मन गर्ने  |
सामान्य makeup गर्ने |

अरु केहि तपाई लाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला ।
Quote 0 0
champa88
ali ali ta mai sanga po match kahyo bai, lol
Quote 0 0
Ramay
Ho ra, teso bhaye ta batisai lakshan le yukta ho ki kya ho? haha
Quote 0 0

Add a Website Forum to your website.