Ramay
केहि पाउनको निम्ति केहि गुमाउनु पर्छ प्रिय
त्यसैलॆ त प्रिय मैले तिमीलाई पाउनको निम्ति पहिलेको प्रिय गुमाई दिए ।।

कस्तो लग्यो ?

tenor.gif 
Quote 0 0

Add a Website Forum to your website.