champa88
हैन हो सोल्टीहरु कता हरायो हो ? सबै निदाकै हो त ? चम्पा संग कुरा गर्न कतिलाई मन छ? लौ हेरौ त सोल्टीहरुको आँट ।

You need to register to send me a message. You can also safely register using your Facebook login. Come on guys badly needing somebody to have great time.

नेपाली केटा संगै घरजम गर्ने हो , यहाँका खैरेको के भर । लौ है सोल्टीहरु I am waiting for you.

Cutie Champa  [smile][smile]
Quote 0 0

Add a Website Forum to your website.