champa88
October १० को उनको Facebook account को status
Attention:
Bhutanese Community In Iowa(BCI)
U will find my dead body in grace lake park..
Sorry my family,relatives n all my well wisher......byee
मेरी तुलसा र छोरोले मेरो लास पनि नछुन्न..


राकेस काफ्ले के साँचै हामी बाट सदाका लागि बिदा भएकै हुन त ? यदि यो साँचो हो भने, उनको व्यक्तिगत गुड र सिर्जनालाइ अलग्गै राखेर हेर्न हो भने, एउटा सृजनसिल युवाको दुखद अवसान भएको छ । Can anybody confirm this ?
Quote 0 0

Add a Website Forum to your website.